[19-04-2012]

Geen stress meer in de taxibus

De Zembla-uitzending ‘Stress in de taxibus’, over de slechte kwaliteit van het contractvervoer, heeft tot veel discussie geleid. Het is echt te kort door de bocht de oorzaak hiervan te wijten aan ‘de aanbesteding’ en ‘gunning op laagste prijs’.

“Opdrachtgevers van contractvervoer dienen in hun bestek hoge eisen te stellen aan potentiële vervoerders en vervolgens te controleren of de beloofde kwaliteit wordt geleverd”, zo reageert de Staatssecretaris van VWS op de uitzending.

Forseti is ervan overtuigd dat goede kwaliteit hand in hand kan gaan met een aanbesteding waarbij u gunt op basis van de laagste prijs, indien u:

  • uw vervoersyteem afstemt op de behoeften van uw reizigers;
  • een zorgvuldige aanbesteding doorloopt waarin u hoge eisen stelt en handvaten opneemt voor goed contractmanagement;
  • vervolgens voortdurend controleert of de vervoerder de beloofde kwaliteit levert

Forseti is uw partner voor het aanbesteden, beheren en monitoren van contractvervoer. Samen met u voorkomen wij ‘stress in de taxbus’! 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl