[10-02-2012]

Samenwerking doelgroepenvervoer: Forseti ziet nieuwe kansen!

Forseti heeft voor het KpVV en ministerie van VWS de stand van zaken in kaart gebracht rond de samenwerking binnen het doelgroepenvervoer.  De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

  • Er zijn veel nieuwe initiatieven ontplooid op het gebied van samenwerking. Deze initiatieven zijn in veel gevallen succesvol en duurzaam. Ze worden onderdeel van regulier beleid.
  • De initiatieven zijn veelal het gevolg van een aantal ontwikkelingen, die de komende jaren nog voortduren, zoals: verdere decentralisatie en clustering van doelgroepenvervoer op gemeentelijk niveau, toenemende druk op bestaande systemen door een toenemend gebruik, krimpende budgetten en een toenemende aandacht voor zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden.
  • De nieuwe samenwerkingsverbanden concentreren zich vooral op het terrein van integratie tussen OV en doelgroepenvervoer en op het gebied van gezamenlijke inkoop en beheer.

De rapportage is hier te downloaden.

Uitdagingen en nieuwe kansen

Door de genoemde ontwikkelingen signaleert Forseti een aantal uitdagingen voor de komende jaren: De eerste uitdaging is het realiseren van een verdere substitutie van doelgroepenvervoer naar regulier OV. Forseti kan u ondersteunen bij het inzetten van diverse instrument die hieraan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Aanpassingen in de indicatiecriteria en – procedure;
  • Inzetten van OV-educatie en OV-trainingen voor gebruikers;
  • Het realiseren in een omslag van (‘inclusief’) denken bij consulenten.

Een andere uitdaging is het benutten van nieuwe kansen voor samenwerking op het gebied van collectief vervoer door verschuivingen binnen de verantwoordelijkheden voor vervoervoorzieningen en een toenemende mate van regionale samenwerking. Ten eerste kunnen bestaande samenwerkingsverbanden kunnen verder uitgroeien. Zo liggen er bij het leerlingenvervoer kansen om op regionaal niveau meer samen te werken op het gebied van beleid, uitvoering en beheer. Daarnaast biedt de decentralisatie van vervoer naar gemeenten nieuwe kansen tot samenwerking en synergie, met name in relatie tot het Wmo- , AWBZ- en leerlingenvervoer.

Forseti is goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en kansen die er liggen om een efficiencyslag te maken binnen het doelgroepenvervoer. Wij kunnen u ondersteunen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden en het daadwerkelijk realiseren van een efficiencyslag!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseur Marcel Slotema 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl