[23-06-2014]

Persbericht: Jeroen Bastiaanssen winnaar SER-Scriptieprijs 2014

 

 

20 juni 2014 - Jeroen Bastiaanssen heeft met zijn masterscriptie ‘Vervoersarmoede op Zuid’ de SER-Scriptieprijs 2014 gewonnen. Zijn scriptie scoort het hoogst op de criteria originaliteit, beleidsrelevantie, analytisch niveau en leesbaarheid. Hij krijgt 2000 euro en mag een dagje meelopen met de voorzitter van de SER.  Ook mocht hij vanochtend de raadsvergadering toespreken.

De twee andere genomineerden, Wiljan van den Berge en Luc Henstra, krijgen elk een geldbedrag van 500 euro. De scriptie van Van den Berge gaat over boventallige werknemers en het effect van een ontslagvergoeding of een outplacementtraject op hun kans om weer aan het werk te komen. De scriptie van Henstra heeft als onderwerp de vraag of het benoemen van een ‘groene’ bestuurder leidt tot betere milieuprestaties van een bedrijf.
 
‘Vervoersarmoede op Zuid’
Het onderwerp van de scriptie van Jeroen Bastiaanssen is origineel: de sociaaleconomische betekenis van  vervoersarmoede is in Nederland nog relatief onbekend. Bastiaanssen gaat na wat het belang is van de beschikbaarheid van met name van openbaar vervoer voor re-integratie van laagopgeleide werklozen. In hoeverre vormt het ontbreken van openbaar vervoer een drempel voor het vinden van een baan? Voor welke groepen geldt deze belemmering het sterkst? Uit het onderzoek van Bastiaanssen blijkt dat laagopgeleide werklozen in Rotterdam-Zuid moeilijk aan de slag kunnen in de tuinbouw in het Westland en in de zorg in de randgemeenten van Rotterdam, vanwege de gebrekkige verbindingen of in de vroege uren zelfs ontbrekende verbindingen met het openbaar vervoer. De vervoersarmoede wordt het sterkst ervaren door alleenstaande moeders met jonge kinderen.
 
De scriptie zet je aan het denken over nog weinig belichte belemmeringen voor het vinden van een baan en daarmee ook andere manieren om mensen aan het werk te helpen. Deze problematiek speelt niet alleen in Rotterdam-Zuid, maar ook in andere regio’s, waardoor de reikwijdte van het onderzoek breed is.
 
Deze scriptie heeft een hoge relevantie voor het sociaaleconomisch beleid. Het onderwerp heeft raakvlakken met enkele lopende adviesprojecten van de SER: de toekomst van de arbeidsmarkt en arbeidsmigratie. Origineel is de koppeling van een ruimtelijke dimensie aan de sociaal-economische.
 
Jury
De jury bestaat uit SER-voorzitter Wiebe Draijer, VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes en FNV-voorzitter Ton Heerts. Voor deelname aan de SER-Scriptieprijs 2014 hebben 73 studenten zich aangemeld.
 
Noot voor de redactie
Nadere informatie bij Mariek de Valk, 070 3499 648, m.de.valk@ser.nl.
Alle drie de scripties zijn te downloaden van de SER-website.
http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2014/20140620-jeroen-bastiaanssen-winnaar-scriptieprijs-2014.aspx  
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl